Declarația cu referire la consultările publice ANRE

15 july, 2021

Cu referire la consultările publice la proiectul de modificare a Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE nr. 254 din 14.06.2021, anunțate pentru ziua de 16 iunie, orele 09:00, Compania Î.C.S. „BEMOL Retail” SRL (în continuare BEMOL) face următoarele declarații:

 

Având în vedere importanța proiectului Hotărârii Consiliului de Adminstrație al ANRE, care a fost deja elaborat și urmează a fi aprobat pe 16 iunie, îndemnăm insituțiile mass-media să atragă atenția la consultările anunțate și să participe în mod activ, astfel încât aceste consultări și dezbateri să fie adevărate și transparente și să nu poarte doar un caracter declarativ. Menționăm că, în cadrul consultărilor anterioare, reprezentantul companiei noastre a fost limitat în expunerea și explicarea argumentelor relevante, inclusiv fiindu-i deconectat microfonul. 

 

Proiectul Hotărârii al CA al ANRE, care este propus spre consultări publice este în contradicție cu Legea nr. 461 cu privire la piața produselor petroliere (chiar dacă a fost apreciată ca fiind controversată și cu prevederi contradictorii). Legea nu prevede marja comercială la comercializarea cu ridicata a produselor petroliere, ca fiind una separată.

 

Îndemnăm ANRE să organizeze consultările în limita prevederilor stabilite de Legea 461 cu privire la piața produselor petroliere și să acționeze în mod transparent, obiectiv și realist.

Legea 461 stipulează că: „MC– marja la comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale include cheltuieli de transport și de asigurare până pe teritoriul Republicii Moldova (inclusiv marja rafinăriei), cheltuieli de manipulare și depozitare, alte cheltuieli aferente vânzării cu amănuntul, precum și profitul. Mărimea marjei se stabilește semestrial de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, dar aceasta nu poate fi mai mare decât media marjelor de comercializare ale operatorilor de pe piața produselor petroliere”. 

Proiectul Hotărârii al CA al ANRE, în formatul propus, contravine Legii 461 și, în mod inevitabil, va favoriza importatorii de produse petroliere și va deschide calea spre crearea unui monopol artificial pe piața petrolieră a Republicii Moldova. 

Ask a question
Error!
Error!
Error!
  • Corporate client
  • Individual
Thank you for being with us!